INNER WHEEL ARNHEM GELDRIA

Welkom bij Serviceclub Inner Wheel Arnhem Geldria

Inner Wheel Arnhem Geldria is een serviceclub van zelfbewuste en maatschappelijk betrokken vrouwen die de wereld een beetje beter willen maken. Dit doen we door het verlenen van financiële en fysieke steun aan goede doelen en aan elkaar. Jaarlijks organiseren we een aantal projecten waarvan de opbrengst gaat naar een van tevoren gekozen goed doel.

Iedere derde woensdagavond van de maand worden clubzaken besproken en is er meestal een lezing met gelegenheid tot discussie.

Inner Wheel Arnhem Geldria maakt deel uit van Inner Wheel Nederland en het wereldwijde netwerk van Inner Wheel International. Deze organisaties  willen zich inzetten voor meer vriendschap en begrip in de samenleving. De leden voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor elkaar, maar ook voor de toekomst van deze wereld.

Inner Wheel Arnhem Geldria 2018 - 2019

Kinderen van de Voedselbank

Ons kookboek Geldriaans Genieten

Stichting Pas

Weeshuis Sulaya in Noord Ghana

Ons uitje naar Maastricht

15 jaar Inner Wheel Arnhem Geldria

Kerstmarkt

Committed to fun(ding)!

Bij Innerwheel Arnhem Geldria staan commitment, friendship, fun en fundraising hoog op de agenda. Wij vinden het belangrijk ons samen in te zetten voor anderen, maar er ook voor elkaar te zijn.
Afgelopen jaren hebben de voorzitsters van onze club mooie pakkende thema’s gekozen: Samen Sterk, Betrokken, Verbondenheid, Compassie en Essentie.

Voor mijn bestuursjaar heb ik een thema gekozen dat hetgeen waar onze club voor staat wat nader concretiseert en in het kort de navolgende kernwaarden samenvat:
– Dat we ons inzetten voor anderen, door middel van zowel handen uit de mouwen projecten, als het inzamelen van gelden;
– Dat we samen met elkaar en van ieder lid verwachten dat je binnen je mogelijkheden je inzet voor de club en voor anderen;
– Dat we plezier maken met elkaar en elkaar ondersteunen in moeilijke periodes.

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit jaar, net als voorgaande jaren weer mooi en waardevol zal zijn en kijk dan ook erg uit naar de aanstaande mooie projecten en gezelligheid!

Anne-Dien Oosterhuis-Boeve (voorzitter 2018/2019)

Inner Wheel met elkaar, voor elkaar én voor anderen.

Projecten

De leden van Inner Wheel Arnhem Geldria werven fondsen voor goede doelen door het organiseren diverse projecten zoals filmavonden, kerstmarkten, uitgeven van kookboekjes, etc. Alles met het doel om degenen die het nodig hebben te helpen.
De hulp wordt echter niet alleen financieel geboden, ook immateriële hulp wordt daar waar nodig geboden.
Afgelopen jaren hebben wij met onze projecten diverse goede doelen kunnen steunen.
Meer informatie

Agenda 2018/2019

15 december
Kerstmarkt Schaarsbergen

januari
Filmavond in filmhuis Oosterbeek

15/16 maart
NL Doet

29 maart
Benefietavond in La Cannette Arnhem

Lidmaatschap

Uiteraard zijn nieuwe leden (tussen de 25-70 jaar) die passen in het profiel van onze club, van harte welkom. De procedure voor een nieuw lid van Inner Wheel Arnhem Geldria is dan als volgt:
Met een potentieel lid dat is voorgedragen door een clublid wordt, nadat er geen bezwaar is gekomen uit de club, contact opgenomen voor een afspraak. Er vindt vervolgens een kennismakingsgesprek plaats met twee leden van Inner Wheel Arnhem Geldria (ledencommissie).
Meer informatie