Stichting kinderen van de voedselbank

Wist u dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten met een stukje vlees hebben?

Wist u dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag hebben kunnen vieren?

Wist u dat er kinderen zijn die altijd in oude kleren of afdankertjes van anderen lopen?

Wist u dat er kinderen zijn die vrijwel nooit een leuk cadeautje krijgen?

Wist u dat er kinderen zijn die hierdoor bijna dagelijks worden gepest op school en in de buurt?

Wist u dat deze kinderen gewoon in Nederland wonen !!!

Voor al deze kinderen is de stichting opgericht, een stichting die zich inzet tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland:

www.kinderenvandevoedselbank.nl

Onze dank!Onze Ladiesnight van 7 juni was een groot succes! Dankzij alle sponsoren en bezoekers hebben we er een onvergetelijke avond van kunnen maken. Alle aanwezigen hebben genoten. En, last but not least: dankzij die avond kunnen wij € 2000,- doneren aan de Stichting Kinderen van de Voedselbank. Een bedrag dat we nooit hadden kunnen samenbrengen zonder alle hulp.Wij willen iedereen die heeft meegeholpen bij deze nogmaals heel hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage!