INNER WHEEL ARNHEM GELDRIA

Commissies 2023/2024

Bestuur

President: Aggie
Past President: Heidi
Inkomend President: Marlies
Penningmeester: Jolanda van H.
Secretaris: Nathalie
Scribent: Yvonne
Secretaris District: Jolanda van H.
Penningmeester Landelijk: Lynn

Vertrouwenspersoon: Dieuwke

Verbindingscommissie: Mirjam en Desiree
Monique (landelijk)

Gezelligheidscommissie #Doesleuk: Lynn, Margreet, Dieuwke, Asiya

Programma #Doeslief en #Doesleuk: 
Marielle, Marjan, Annet, Paula

Handen uit de mouwen #Doeslief: Mariska, Saskia, Carla, Kelly

Diës: Moniek, Joosje, Yvonne, Jolanda K.

Lief, Leed & Ledencommissie: Marjan en Heidi

Fundraise Vogeltaarten: Karin