International Inner Wheel

Een internationale serviceclub die staat voor:

  • Eén van de grootst opererende serviceorganisaties
  • Wereldwijd actief in meer dan 103 landen
  • Ruim 103.000 leden
  • Sterk in service en fundraising voor goede doelen
  • Consultatieve status bij de Verenigde Naties als NGO

Het bestuursorgaan dat fungeert als paraplu voor de organisatie wereldwijd. Wij zijn een van de grootste vrouwenorganisaties dienst vrijwilligersorganisaties in de wereld en zijn actief in meer dan 103 landen. We hebben meer dan 103.000 leden in 3895 clubs. Het heeft een Uitvoerend Comité van 5 verkozen leden en 16 verkozen raad Bestuur. Zij zorgen voor de organisatie. Er is een klein kantoor met een full-time werknemer.

Website: International Inner Wheel