Stelt u zich eens voor… dat er niemand aan u denkt en dat uw verjaardag, het Sinterklaas- en Kerstfeest zomaar, zonder iets extra’s voorbijgaan!

Maar …….. het is niet alleen het cadeautje waar het om gaat, het is vooral ook het gevoel dat er iemand aan je gedacht heeft!!!

Want veel mensen lijden aan een psychiatrische stoornis staan letterlijk en figuurlijk op zichzelf en zijn vaak erg alleen. Sommige patiënten hebben al jaren geen bezoek gehad.

Stichting Hulpfonds patiënten De Gelderse Roos doet er iets aan …………. met uw hulp!!!

Stichting Hulpfonds patiënten Gelderse Roos Drielse Rijndijk 95 6665 LR  Driel tel.: 026 4742508 KvK 41 05 11 99 Bank reknr. NL38INGB0688171656

Wat hebben wij de afgelopen jaren kunnen realiseren dankzij uw donaties? Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Jaarwissel, kledingmagazijn met nieuwe kleding voor patiënten die dat nodig hebben, inrichting voor de kamers zoals het beschikbaarstellen van TV, radio, etc maar ook wandversiering en toiletspullen, voorzieningen algemene ruimten zoals gezelschapspellen, tafeltennis, tuinmeubelair etc. maar ook het financieren van activiteiten buiten de instelling. Door de bezuinigingen van de Overheid hebben wij dit alleen maar kunnen realiseren door gulle giften van particulieren, stichtingen en bedrijven die ons een warm hart toedragen.

Al het geld komt – door de inzet van vrijwilligers – voor honderd procent ten goede aan de patiënten!