Moviera biedt hulp en geeft advies aan slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld. Daarnaast vangt de organisatie vrouwelijke en mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld (en hun kinderen) en tienermoeders op.

Wat is huiselijk geweld?
Onder huiselijk geweld wordt verstaan: partnermishandeling, kindermishandeling en mishandeling van ouderen. Het geweld kan bestaan uit lichamelijk geweld, seksueel geweld en psychisch geweld (bedreiging, treiteren, stalking, financiële uitbuiting). De plegers zijn partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het gaat niet alleen om heterorelaties, maar ook om homoseksuele relaties.

Huiselijk geweld is nooit normaal!
Huiselijk geweld is een ernstig en omvangrijk probleem: één op de vijf volwassenen krijgt er in zijn of haar leven mee te maken. Moviera helpt slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld om iets tegen het geweld te doen. Want huiselijk geweld is nooit normaal!

www.moviera.nl