Inner Wheel Arnhem Geldria

Inner Wheel Arnhem Geldria heeft verschillende commissies

Programmacommissie

Deze commissie is belast met de organisatie van de maandelijkse bijeenkomsten met spreekbeurten.

Fundraisingcommissie en PR commissie

Deze commissie initieert en organiseert fundraising activiteiten namens de club. Denk aan de film- en benefietavonden.
Tevens zorgt deze commissie voor de organisatie rondom de stand op de kerstmarkt in Schaarbergen: maken van producten, logistiek, inrichten van de stand, verkoop van de producten en dergelijke. De gehele opbrengst van deze actie komt volledig ten goede aan het goede doel.

Onderhoudt de website, Facebook, Instagram, het contact met de Kroniek (tijdschrift van IW Nederland) en overige communicatie.

Hand uit de mouwencommissie en Uitjescommissie

Deze commissie zorgt voor de organisatie van onze handen-uit-de-mouwen projecten waarbij we fysieke ondersteuning geven aan een project. Denk aan: NL-doet en het inpakken voor de voedselbank.
Naast de sociale projecten, gaan we ook een paar keer per jaar samen op stap. Gewoon voor de gezelligheid! De uitjescommissie is belast met de organisatie van deze uitstapjes. Denk aan museumbezoek, stadsbezoeken, voorstellingen en dergelijke.

Leden- en lief&leedcommissie
Deze commissie is belast met het werven van nieuwe leden, en deelt mee in het lief- en leed van de clubleden.
Diëscommissie
Deze commissie organiseert het jaarlijkse Diës-(verjaardags)feest van de club in het weekend rond onze charter datum 1-2-2003.
Uitje naar museum

Uitjescommissie

Kookboek geldriaans genieten

Fundraisecommissie

NL doet

Handen uit de mouwencommissie