INNER WHEEL ARNHEM GELDRIA

Inner Wheel Arnhem Geldria

Wij zijn een enthousiaste serviceclub van (op dit moment) 26 vrouwen vanaf ca. 30 jaar uit de regio Arnhem en omstreken. Wat ons bindt is dat we zelfbewust en zorgzaam midden in de wereld staan. Wij zijn betrokken bij elkaar en bij wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Daar willen we een positieve bijdrage aan leveren. Daarnaast willen we inspireren en geïnspireerd worden.

Wij vergaderen iedere maand in gezellige sfeer, en hebben dan ook boeiende sprekers over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast ondernemen wij tal van activiteiten die vooral een sociaal karakter hebben, zoals helpen bij het inpakken van voedselpakketten voor de Voedselbank Arnhem, koken voor dakloze jongeren in het Jonahuis, NLDoet, organiseren van evenementen die geld opleveren voor het goede doel, etcetera.

Zodoende geven wij op een leuke manier invulling aan onze twee doelstellingen:

– Bevorderen van onderlinge vriendschap
– Bieden van service aan maatschappelijke doelen

Om dit alles te organiseren, nemen we allemaal deel aan 1 of meerdere commissies. Daarnaast is er een bestuur dat bestaat uit een jaarlijks wisselende voorzitter, een inkomend en een past voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Wij maken deel uit van Inner Wheel Nederland en Inner Wheel International.

‘Een serviceclub wereldwijd die staat voor vriendschap, het werven van fondsen en internationale contacten’