Het Leger des Heils heeft onze hulp hard nodig. Je kunt helpen door donateur te worden, een eenmalige gift te geven, kleding te doneren.

Hulp aan mensen zonder onderdak

Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin van de betekenis. Hulp door vanuit soepbussen eten te verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de vorm van dag- en nachtopvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen, maar ook hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben. Wanneer iemand zonder huis zich bij ons meldt met een hulpvraag, helpen wij deze persoon verder. Met onze eigen middelen, of door deze persoon door te wijzen naar een instantie die deze persoon beter van dienst kan zijn.

Beschermd wonen

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg heeft, verspreid over het land, diverse vormen van beschermd wonen. Zo bieden we opvang aan jonge moeders, zijn er beschermde woonvormen voor verslaafde mensen, maar ook zijn er ‘middelen vrije’ beschermde woonvormen. We bieden woontraining voor jongeren, wonen voor jongere en oudere mensen met een verstandelijke beperking, vrouwenopvang en voorzieningen voor kinderen en jongeren die voor kortere of langere tijd niet thuis kunnen wonen.

Website: Leger des Heils

Thermo-ondergoed voor dak-en thuislozen Arnhem. Zojuist hebben we 56 setjes thermo-ondergoed afgeleverd voor de dak-en thuislozen in Arnhem. Stichting ’t Kruispunt zal ervoor zorgen dat het goed terecht komt. We hebben hiervoor de volledige opbrengst van de kerstmarkt Schaarsbergen (€900.–) gebruikt. We hopen zo een beetje warmte te brengen…

Stichting het Kruispunt