INNER WHEEL ARNHEM GELDRIA

Lidmaatschap

Uiteraard zijn nieuwe leden (tussen de 25-70 jaar) die passen in het profiel van onze club, van harte welkom. De procedure voor een nieuw lid van Inner Wheel Arnhem Geldria is dan als volgt:
Met een potentieel lid dat is voorgedragen door een clublid wordt, nadat er geen bezwaar is gekomen uit de club, contact opgenomen voor een afspraak. Er vindt vervolgens een kennismakingsgesprek plaats met twee leden van Inner Wheel Arnhem Geldria (ledencommissie).
Deze twee leden geven advies over het potentieel lid aan het bestuur en als dit positief wordt bevonden, wordt het potentieel lid uitgenodigd een tweetal clubbijeenkomsten bij te wonen. Het potentiële lid kan dan zelf beslissen om al dan niet tot onze club toe te treden.
Voor alle potentiële leden, ook degenen die aan Rotary, Rotaract of Inner Wheel gelieerd zijn, is dezelfde procedure van kracht.
We vragen van alle potentiële leden een sociale betrokkenheid en bereidheid om zich in te zetten voor goede doelen.